• Odeslání do 48 hodin

 • Doprava zdarma od 250 PLN

 • 30-denní právo na vrácení

 • Odeslání do 48 hodin

 • Doprava zdarma od 250 PLN

 • 30-denní právo na vrácení

Pravidla Obchodu

§1 Obecná ustanovení

1. Pravidla definují zásady nakupování Obchodě.

2. Následující pojmy mají v těchto Pravidlech následující význam:
a) Pracovní dny - všechny dny v týdnu od pondělí do pátku, kromě státních svátků;
b) Dodavatel - subjekt, který je výrobcem nebo distributorem Zboží, který realizuje dodávku objednávek Zboží zadaných Zákazníky za podmínek stanovených v Pravidlech (jako subdodavatel Corner). Dodavatel není smluvní stranou prodejních smluv uzavřených prostřednictvím Obchodu;
c) Corner – Corner App sp. z o.o. se sídlem v Bielsko-Biała na adrese "ul. Piotra Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała", zapsaná do rejstříku podnikatelů v Národním soudním rejstříku pod číslem 0000845429, REGON: 386261827, NIP: 5472219211, základní kapitál 5 000 PLN , e-mail: contact@joincorner.com;
d) Individuální Podnikatel - Zákazník, který je fyzickou osobou, uzavírající smlouvu (včetně prodejní smlouvy prostřednictvím Obchodu) přímo související s podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro Zákazníka profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu jím vykonávané podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním Registru a Informacích o Podnikatelské Činnosti;
e) Zákazník nebo Uživatel - osoba využívající Obchod, která je fyzickou osobou s plnou právní způsobilostí (tj. v zásadě dosáhla věku 18. let), právnická osoba nebo organizační složka jiná než právnická osoba, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům;
f) Spotřebitel - fyzická osoba provádějící právní činnost s podnikatelem, která přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností (čl. 221 Občanského zákoníku);
g) Účet nebo Zákaznický účet - soubor informací o Zákazníkovi, jakož i o činnostech prováděných Zákazníkem v rámci Obchodu;
h) Pre-order (předprodej) - Funkce umožňující nákup Zboží, které se momentálně fyzicky nenachází ve skladu Obchodu;
i) Pravidla - tato pravidla;
j) Obchod nebo Internetový obchod - internetový obchod fungující na adrese www.corner.live , www.joincorner.com nebo dostupný prostřednictvím aplikace „Corner: Livestream Shopping“ dostupné v App Store nebo Google Play - provozovaný společností Corner, jejímž prostřednictvím společnost Corner nabízí Zákazníkům Zboží, jak rovněž poskytuje služby elektronickou cestou - za podmínek stanovených v Pravidlech;
k) Zboží - zboží dostupné prostřednictvím Obchodu;
l) Trvalý nosič - materiál nebo nástroj umožňující spotřebiteli nebo podnikateli uchovávat informace jemu osobně určené, způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po přiměřenou dobu pro účely, k jakým jsou tyto informace určeny, a který umožňuje reprodukovat tyto informace v nezměněné formě (čl. 2 bod 4 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, Věst. zák. 2014 položka 827).

3. Ceny uvedené v Obchodě:
a) nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu k uzavření smlouvy;
b) jsou uvedeny v hrubé výši v měně zvolené Zákazníkem z následujících měn: polský zlotý (PLN), britská libra (GBP), americké dolary (USD), euro (EUR) nebo české koruny (CZK);
c) nezahrnují náklady na doručení a platbu - o jejich výši rozhodne Zákazník při každém zadávání objednávky (v souladu s §3).

§2 Registrace účtu

1. Zákazníci mají možnost zaregistrovat se na webových stránkách Obchodu, což má za následek vytvoření Účtu.

2. Registrace probíhá prostřednictvím:
a) vyplněním registračního formuláře, který je k dispozici na webové stránce Obchodu, Zákazníkem (formulář se zobrazí po výběru příslušné podstránky Obchodu nebo v průběhu zadávání objednávky). Je při tom nutné definovat přihlašovací jméno a heslo a uvést e-mailovou adresu. Kromě toho může Zákazník v rámci Účtu uložit: jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a způsob platby;
b) přijetí obsahu Pravidel a zásad souborů cookies.

3. Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem odeslána zpráva s žádostí o potvrzení poskytnutých údajů - kliknutím na odkaz v něm obsažený.

4. Zákazník může svůj účet v Obchodě kdykoli smazat zasláním příslušné žádosti na adresu: contact@joincorner.com

5. Zákazník může po přihlášení zobrazit údaje v rámci svého Účtu a využívat funkce Obchodu, závislé na používání Účtu. Přihlášení probíhá zadáním správného přihlašovacího jména (e-mailová adresa zadaná během procesu registrace) a hesla na příslušné podstránce Obchodu. Zákazník se zavazuje, že bude dohodnuté heslo udržovat v tajnosti a nedovolí jiným osobám používat jeho Účet.

6. Corner může smazat Účet daného Zákazníka také v případě porušení Předpisů, zejména pokud Zákazník:
a) poskytl při registraci v internetovém obchodě nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální, zavádějící nebo porušující práva třetích stran údaje;
b) porušil prostřednictvím internetového obchodu osobní práva třetích stran, zejména osobní zájmy jiných Zákazníků internetového obchodu; V takovém případě není opětovná registrace povolena.

7. Odstranění Účtu nemá vliv na platnost dříve učiněných právních činností, provedených mezi Corner a Zákazníkem prostřednictvím Obchodu.

8. Název zvolený Zákazníkem, který se používá k označení Účtu v Obchodě, zejména uživatelské jméno nebo jiné unikátní označení Účtu - může Corner změnit, pokud:
a) název je zavádějící, pokud jde o totožnost Uživatele;
b) název používá slova běžně považovaná za vulgární;
c) v případě porušení zákona Uživatelem, včetně práv duševního vlastnictví.

§3 Zadávání objednávek

1. Zákazník má právo nakupovat zboží prostřednictvím Obchodu. Za tímto účelem by měl zákazník přidat do „košíku“ jednotlivé Zboží a následně svůj výběr potvrdit kliknutím na příslušnou možnost, dostupnou na webu Obchodu.

2. Po schválení seznamu vybraného Zboží by měl Zákazník:
a) určit způsob dodání a platby, jak rovněž potvrdit celkovou cenu Zboží (včetně DPH, případných cel a nákladů na dodání a platbu, pokud existují);
b) potvrdit údaje shromážděné v rámci Účtu a v případě Zákazníků, kteří nejsou přihlášeni - poskytnout údaje uvedené v §2 (s výjimkou telefonního čísla, jehož poskytnutí je dobrovolné) a přijmout obsah Pravidel spolu se „zásadami ochrany osobních údajů a souborů cookies“ (nebo se přihlásit).

3. Na konec, v případě konečného rozhodnutí o koupi zboží za podmínek zobrazených v obchodě, by měl Zákazník kliknout na „zadat objednávku se závazkem platby“. Od této chvíle již není možné měnit obsah objednávky.

4. Provedení činností uvedených v §3 odst. 1, 2 a 3 je rovnocenné s předložením společnosti Corner nabídky na uzavření prodejní smlouvy Zákazníkem, na Zboží vloženého do košíku, za ceny zobrazené systémem, uvedené náklady na doručení atd. (viz §3 odst. 2).

5. Ve chvíli, kdy Zákazník předloží nabídku v souladu s §3 odst. 4, obdrží Zákazník od Corner prostřednictvím elektronické pošty zprávu s písemným potvrzením podmínek nabídky (objednávky).

6. Prodejní smlouva mezi Zákazníkem a Corner je uzavřena ve chvíli, kdy Corner potvrdí přijetí dříve předložené nabídky (objednávky) - formou zprávy zaslané elektronickou poštou. Tato zpráva by měla obsahovat kopii těchto Pravidel ve verzi přijaté Zákazníkem a závazné pro danou objednávku, jakož i informace označené v §3 odst. 2 výše. Potvrzení předložení nabídky (objednávky), uvedené v §3 odst. 5, není rovnocenné s přijetím nabídky (objednávky).

7. Potvrzení uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Corner, uvedené v odst. 5 výše je odesláno automaticky e-mailem (nebo volitelně jinými prostředky elektronické komunikace) a má pouze informační charakter. Ve zprávě uvedené v předchozí větě obdrží smluvní strany údaje, které jsou aktuálně viditelné v nastavení jejich Účtu, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa. Pokud si Zákazník zvolí formu dodání Zboží, která je spojena s přidělením registračního čísla zásilce, mohou být informace týkající se sledování zásilky zpřístupněny společnosti Corner přímo přepravcem nebo Dodavatelem. Pokud bylo poskytnuto číslo zásilky, obdrží Kupující další e-mailovou zprávu obsahující: název dopravce (společnosti), registrační číslo zásilky a odkaz umožňující její sledování.

§4 Platba

1. V Corner jsou k dispozici následující platební metody:
a) platba platební kartou Visa nebo Mastercard;
b) systém PayPal;
c) systém Apple Pay;
d) systém Google Pay;
e) systém Adyen;
f) systém Blik;
g) zásilka na dobírku.
Zákazník by měl zvolenou platební metodu označit v objednávkovém formuláři.

2. Náklady na platbu závisí na zvolené platební metodě. Zákazník je informován o nákladech na platbu daného Zboží před zadáním objednávky, v souladu s §3.

3. Bezprostředně po uzavření smlouvy o prodeji Zboží vystaví společnost Corner zákazníkovi účtenku nebo na žádost Zákazníka, fakturu s DPH - a připojí tento dokument ke Zboží.

4. Platba za Zboží by měla být provedena před dodáním Zboží.

§5 Zpracování objednávky a dodání Zboží

1. Corner zahájí realizaci objednávky Zákazníka ihned po připsání platby za Zboží na bankovní účet Corner.

2. Corner bude neprodleně informovat Zákazníka elektronickou cestou o připsání platby za Zboží na jeho bankovním účtu.

3. Způsob doručení a adresu, na kterou má být Zboží dodáno, by měl Zákazník uvést v objednávkovém formuláři.

4. Možné způsoby doručení:
a) poštovní zásilka;
b) kurýr Fedex / UPS / DHL;
c) balíková skříňka Inpost.

5. Náklady na doručení závisí na: zvoleném způsobu doručení a zvoleném způsobu platby. Zákazník je informován o nákladech na doručení daného Zboží před zadáním objednávky, v souladu s §3.

6. Čas realizace objednávky je součtem doby dodání zásilky dodavateli a doby doručení zásilky dodavatelem. Corner se zavazuje předat Zboží dodavateli do 2 dnů (28 dnů v případě objednávek Pre-order) od přijetí objednávky k realizaci. Čas doručení zásilky závisí na zvoleném způsobu doručení a je:
a) v případě zásilky prostřednictvím pošty - 14 dní;
b) v případě zásilky kurýrem Fedex / UPS / DHL - 5 dní;
c) v případě zásilky do balíkových skříněk Inpost - 5 dní.

7. Objednávky obsahující zboží v nabízené v předprodeji jsou realizovány v termínu od 2 do 28 pracovních dnů a platba za ně probíhá v okamžiku zadání objednávky nebo na dobírku, pokud je zvolena tato možnost. Smíšené objednávky, obsahující Zboží z předprodeje i bez předprodeje budou odeslány ve chvíli, kdy bude připraveno Zboží z předprodeje. Možnost nákupu v předprodeji se vztahuje pouze na určité Zboží a objeví se při výběru velikosti Zboží, které je předmětem předprodeje.

8. Není-li možné zrealizovat objednávku ve lhůtě uvedené v §5 odst. 6 a 7 výše, může o tom Corner informovat Zákazníka e-mailem a vrátit mu celou peněžní částku - pokud Zákazník nesouhlasí s prodloužením termínu očekávání na obdržení Zboží. To platí zejména pro zboží, které vyžaduje přizpůsobení individuálním potřebám konkrétního Zákazníka.

§6 Odpovědnost za vady

1. Corner odpovídá za vady Zboží na základě zásad stanovených v ustanoveních obecně platných právních předpisů, zejména v ustanoveních o záruce za vady, obsažených v čl. 556 a násl. zákona ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník (tj. Věst. zák. z roku 2014 položka 121).

2. Vady zboží (reklamace) lze podávat e-mailem na adresu contact@joincorner.com nebo písemně na adresu Corner uvedenou v §1. V obsahu reklamace by měl Zákazník pokud možno uvést:
a) popis vady, zejména: v čem spočívá vada a kdy se projevila;
b) datum zjištění závady;
c) co Zákazník požaduje v souvislosti s podáním reklamace.
Neuvedení kteréhokoli z výše uvedených prvků v reklamací předložené Zákazníkem, který je spotřebitelem nebo Individuálním Podnikatelem, však nepředstavuje překážku pro posouzení reklamace. Odeslání úplné dokumentace však může postup výrazně urychlit.

3. Zákazník, který uplatňuje práva vyplývající ze záruky, je povinen doručit vadné Zboží na náklady Corner do sídla Corner na následující adrese: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała.

§7 Právo na odstoupení

1. Zákazník, který je Spotřebitelem nebo Individuálním Podnikatelem, může odstoupit od smlouvy o prodeji Zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy Zákazník získá Zboží, nebo ode dne, kdy Zákazníkem určená třetí strana (jiná než přepravce) získá zboží.

2. V případě smlouvy zahrnující více položek, které jsou dodávány samostatně, v partiích nebo po částech - lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech ode dne, kdy Zákazník získá poslední položku nebo ode dne, kdy Zákazníkem určená třetí strana, jiná než přepravce získá poslední položku.

3. Ke splnění lhůt uvedených v odst. 1 a 2, vystačí zaslat do Corner prohlášení o odstoupení od smlouvy před tímto termínem.

4. K odstoupení od smlouvy o prodeji Zboží dochází předložením jednoznačného prohlášení Zákazníka společnosti Corner. Takové prohlášení lze učinit na formuláři jež stanoví přílohu č. 1 těchto pravidel, ale není to povinné.

5. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji Zboží Zákazníkem způsobem popsaným v tomto odstavci:
a) Zákazník by měl odeslat zboží společnosti Corner na následující adresu: „ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała” neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy o prodeji Zboží. Lhůta je dodržena, pokud Zákazník odešle Zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Přímé náklady na vrácení Zboží hradí Zákazník;
b) Corner Zákazníkovi uhradí veškeré platby přijaté od Zákazníka, včetně nákladů na dodání Zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného Zákazníkem jiného než nejlevnější standardní způsob doručení nabízený společností Corner), neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy o prodeji Zboží Zákazníkem;
c) Společnost Corner vrátí platby pomocí stejných platebních metod, jaké použil Zákazník v původní transakci, pokud Zákazník výslovně nesouhlasí s jiným řešením. V žádném případě zákazníkovi nevzniknou v souvislosti s touto úhradou žádné poplatky.

6. Corner může zadržet vrácení peněz až do momentu obdržení Zboží nebo do doby, než Corner obdrží důkaz o jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve.

7. Zákazník nese odpovědnost za snížení hodnoty Zboží vyplývající z jeho užívání jiným způsobem, než jaký byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.

8. Právo na odstoupení uvedené v tomto odstavci nemá Zákazník v případě smluv uvedených v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (tj. Věst. zák. 2017.683), včetně smluv:
a) ve kterých cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž společnost Corner nemá žádnou kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) ve kterých je předmětem služby neprefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikace zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
c) ve kterých je předmětem služby zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou trvanlivost;
d) u kterých je předmětem služby věc dodávaná v zapečetěném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
e) u nichž jsou předmětem služby předměty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými předměty;
f) u nichž jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž podnikatel nemá žádnou kontrolu;
g) ve kterých zákazník výslovně požadoval, aby k němu podnikatel přijel za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud podnikatel poskytuje dodatečně jiné služby než ty, které požaduje Zákazník, nebo doručuje jiné než náhradní díly potřebné k opravě nebo údržbě, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s dodatečnými službami nebo položkami;
h) ve kterých jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
i) o doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
j) uzavřených prostřednictvím veřejné dražby.

§8 Osobní údaje

1. Správcem osobních údajů Zákazníka je Corner, jehož údaje jsou uvedeny v §1 výše. Zákazníci mohou kontaktovat Corner v záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů prostřednictvím tel. 600 125 654 nebo e-mailem na adrese contact@joincorner.com

2. Osobní údaje Zákazníka budou společností Corner zpracovávány v souladu s obecně platnými předpisy (včetně: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - dále jen GDPR) - po dobu provádění činností zaměřených na dosažení účelů, pro které byly shromážděny.

3. Corner zpracovává osobní údaje klientů za účelem:
a) plnění smluv o poskytování elektronických služeb, prodejních smluv nebo jiných smluv uzavřených za podmínek stanovených v těchto Pravidlech - zejména v souvislosti s registrací Účtu nebo zadáváním objednávek. Základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy se Zákazníkem nebo přijetí opatření na žádost Zákazníka před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
b) plnění právních povinností, které má Corner, zejména v oblasti vedení řádných účetních záznamů (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR);
c) propagace vlastního zboží nebo služeb, jakož i vytváření výkazů, analýz a statistik, jakož i vymáhání pohledávek. Základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem Corner (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

4. Údaje může Corner zpracovávat rovněž ve větším rozsahu, na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). V takovém případě má subjekt údajů právo kdykoli odvolat souhlas - aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Údaje budou zpracovávány po dobu vyplývající ze souhlasu (nebo do odvolání souhlasu, podle toho, co nastane dříve).

5. V každém případě je zveřejnění osobních údajů Zákazníkem dobrovolné - s výhradou, že některé údaje jsou nezbytné, aby společnost Corner mohla realizovat prodejní smlouvu uzavřenou prostřednictvím Obchodu.

6. Osobní údaje zákazníka mohou být poskytnuty třetím stranám pouze za účelem, kdy je k tomu společnost Corner oprávněna nebo povinna podle zákona. Mezi příjemce údajů mohou patřit zejména: osoby provozující infrastrukturu nebo IT systémy, subdodavatelé, osoby poskytující služby související s výkonem nebo zlepšováním prodejního procesu (např. zprostředkovatelé plateb, banky, reklamní agentury, kurýři nebo přepravci), jak rovněž poradci (např. v rámci účetní nebo právní obsluhy) nebo auditoři.

7. Osobní údaje nebudou zpracovávány způsobem představujícím profilování.

8. Společnost Corner může předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo území Evropského Hospodářského Prostoru). V tomto případě budou údaje zabezpečeny způsobem vyžadovaným obecně platnými předpisy, zejména prostřednictvím tzv. standardní smluvní doložky (SCC).

9. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenesení údajů. Zákazník má právo vznést námitku, zejména pokud neexistuje žádný základ pro zpracování údajů nebo pokud jsou údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

10. V případě, že zpracování probíhá v rozporu se zákonem, má Zákazník právo podat stížnost u kontrolního orgánu - Předsedy Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů. Kontaktní údaje PÚOOÚ jsou k dispozici zejména na straně https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

§9 Technické požadavky, zákaz umisťování nelegálního obsahu, reklamace na činnost obchodu

1. Corner poskytuje zákazníkům prostřednictvím Obchodu možnost bezplatného využití následujících služeb poskytovaných elektronickou cestou (ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, tj. Věst. zák. 2017.1219; dále jen: z.p.s.e.c.):
a) sdílení obsahu Obchodu;
b) uzavírání smluv o prodeji Zboží s Corner prostřednictvím Obchodu za podmínek stanovených v těchto Pravidlech;
c) komunikace s ostatními Zákazníky v rámci Obchodu - prostřednictvím textových zpráv, grafických zpráv, fotografií nebo videozáznamů dostupných v Obchodě - zobrazených živě a zaznamenaných.

2. Za účelem využití výše uvedených služeb by měl Zákazník mít: zařízení umožňující připojení k Internetu, vybavené operačním systémem, připojení k internetu, potřebný software (webový prohlížeč) a e-mailový účet.

3. Uzavírání smluv o poskytování služeb uvedených v §9 odst. 1, probíhá podáním příslušné individuální žádosti Zákazníka o přenos dat prostřednictvím telekomunikační sítě (což může nastat v případě §9 odst. 1 písm. a otevřením webových stránek Obchodu a v případě dalších služeb uvedených v §9 odst. 1 - vyplněním a potvrzením příslušného formuláře v rámci Obchodu). Předmětné smlouvy jsou ukončeny po jejich úplném provedení a v případě nepřetržitých služeb - kdykoli výpovědí jednou ze Smluvních stran. Příslušné prohlášení může Zákazník zaslat společnosti Corner e-mailem na adresu contact@joincorner.com

4. Pravidla pro ukládání cookies společností Corner na zařízeních Zákazníka, stejně jako pro přístup společnosti Corner k těmto souborům cookies, jsou specifikována v Zásadách souborů cookies, které tvoří přílohu těchto Pravidel.

5. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat v rámci Obchodu nelegální obsah (např. komentáře) - zejména obsah propagující násilí nebo pornografii nebo obsah, který porušuje práva třetích stran. Pokud Corner obdrží oficiální oznámení nebo důvěryhodné informace o protiprávní povaze uloženého obsahu poskytnutého Zákazníkem, může Corner zabránit přístupu k tomuto obsahu.

6. V případě, že v souvislosti s používáním Obchodu Zákazník poskytne společnosti Corner jakýkoliv obsah, na který se vztahují práva duševního vlastnictví (např. komentáře, popisy fotografií, videí, informace o souvisejících uživatelích, informace o činnostech prováděných v Obchodě atd.) - Zákazník tím uděluje společnosti Corner nevýhradní, bezplatnou a přenosnou globální licenci, zahrnující právo na udělení sublicencí, na jejímž základě je společnost Corner oprávněna používat uvedený obsah ve všech známých oblastech použití, zejména prostřednictvím záznamu nebo jejich reprodukce pomocí jakékoli technologie, uvádění na trh, veřejné publikování nebo zobrazení, distribuci, sdílení způsobem, který umožňuje seznámit se s obsahem v místě a čase vybraném příjemcem (přes internet), upravovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla na základě a šíření těchto děl. Tato licence vyprší odstraněním daného obsahu z Obchodu. Uživatel může odstranit jednotlivé prvky obsahu nebo veškerý obsah současně, odstraněním účtu v Obchodě.

7. Zákazník se zavazuje:
a) nepoužívat Obchod způsobem, který narušuje jeho fungování, zejména používáním specifického softwaru nebo zařízení;
b) nepodnikat činnosti, jako je: odesílání nebo zveřejňování v rámci internetového obchodu nevyžádaných obchodních informací (spam);
c) používat internetový obchodu způsobem, který není obtěžující pro ostatní Zákazníky a společnost Corner.

8. V případě nespokojenosti s činností Obchodu má Zákazník možnost podat reklamaci e-mailem na adresu: contact@joincorner.com. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník informován prostřednictvím e-mailové adresy, ze které byla odeslána, do 21 dnů od jejího obdržení společností Corner.

9. Tato Pravidla, a zejména tento odstavec, představují rovněž pravidla služeb uvedených v odst. 1 ve smyslu čl. 8 z.p.s.e.c. a jsou neustále k dispozici na webových stránkách Obchodu. Podmínky pro vytvoření a smazání Zákaznického Účtu jsou stanoveny v §2 výše.

§10 Změny Pravidel

1. Corner má právo ze závažných důvodů změnit ustanovení těchto Pravidel. Za závažné důvody se považují zejména:
a) změna funkčnosti Obchodu;
b) změna platných právních předpisů;
c) změna obchodního profilu Corner;
d) změna typu nebo rozsahu služeb (zboží nebo služeb) nabízených prostřednictvím Obchodu nebo také způsobu poskytování těchto služeb.

2. V případě změny Pravidel:
a) registrovaní Zákazníci budou o změnách informováni e-mailem na adresu uvedenou při registraci - minimálně 14 dní před zahájením platnosti změn.
b) registrovaní Zákazníci budou při příštím přihlášení požádáni o přijetí změn Pravidel.

3. Nepřijetí změn Pravidel je rovnocenné s ukončením smlouvy o poskytování elektronických služeb, uvedené v §9 těchto Pravidel s okamžitou platností a odstraněním Účtu - s výhradou §10 odst. 4 níže.

4. Změny Pravidel nebudou žádným způsobem porušovat práva nabytá Zákazníky, zejména nebudou mít vliv na zadané objednávky - které budou realizovány na základě stávajících pravidel.

§11 Závěrečná ustanovení

1. Rozhodným právem pro tato Pravidla, jakož i pro všechny smlouvy uzavřené při jejich realizaci (zejména smluv o prodeji Zboží) je polské právo.

2. Evropská komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, zpřístupnila internetovou platformu pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR má usnadnit nezávislé, nestranné, transparentní, účinné, rychlé a spravedlivé mimosoudní urovnávání prostřednictvím Internetu sporů mezi spotřebiteli a podnikateli ve věci smluvních závazků vyplývajících z internetových smluv o prodeji nebo smluv o poskytování služeb uzavřených mezi spotřebiteli žijícími v Unii a podnikateli jež mají sídlo v Unii. E-mailová adresa společnosti Corner jako potenciálního kontaktního místa v těchto věcech je: contact@joincorner.com


Příloha 1 Pravidel - vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy (tento formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát: CORNER App sp. z o.o., ul. Piotra Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, Poland

Já/ My (*) tímto informuji / informujeme (*) o svém / našem odstoupení od smlouvy o prodeji následujících položek:

............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

Datum uzavření smlouvy (*) / přijetí (*)

Jméno a příjmení zákazníka/ů

Adresa zákazníka/ů

Podpis zákazníka/ů
(pouze pokud je formulář odeslán v papírové verzi)


Datum(*) Nehodící se škrtněte.

Stáhnout Příloha 1 Pravidel - vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Způsoby platby
 • Cash on delivery
 • Mastercard
 • Visa
 • American Express
Dopravní partneři
 • Poczta Polska
 • DHL
 • FedEx
 • UPS